NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3951-4 (010258)

Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 3951-4
: 010258
: 92192
: 1.6.2013
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3951-4 (010258):

Tato část ISO 3951 stanovuje výběrové plány a postupy při kontrole měřením, které lze použít k posouzení, zda úroveň kvality určité entity (dávka, proces atd.) se shoduje s deklarovanou hodnotou. Výběrové plány jsou navrženy tak, aby jejich operativní charakteristiky přiléhaly co možná nejvíce k odpovídajícím operativním charakteristikám při kontrole srovnáváním v ISO 2859-4, takže volba mezi kontrolou srovnáváním a kontrolou měřením není ovlivněna pokusem o zvýšení pravděpodobnosti přijetí nesprávně deklarované úrovně kvality