NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3951-2 (010258)

Statistické přejímky měřením - Část 2: Obecné stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii při nezávislých znacích kvality.

NORMA vydána dne 1.4.2010

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO 3951-2
: 010258
: 84760
: 1.4.2010
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3951-2 (010258):

Tato část ISO 3951 stanovuje systém statistických přejímek jedním výběrem při kontrole měřením. Tento systém je indexován přípustnou mezí kvality (AQL), má technický charakter a je navržen pro uživatele, kteří jsou již obeznámeni s přejímkami měřením nebo kteří mají složitější požadavk