NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3901 (010179)

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC).

NORMA vydána dne 1.9.2002

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 3901
: 010179
: 65530
: 1.9.2002
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3901 (010179):

Tato norma koordinuje a standardizuje identifikaci zvukových nahrávek a hudebních videonahrávek v mezinárodním měřítku. Kód identifikuje nahrávku v průběhu celé její existence a je určen pro užívání vydavateli nahrávek stejně jako autorskoprávními organizacemi, vysílacími organizaci, mediatékami a archivy atd. Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC) lze použít pro zvukové nahrávky a hudební videonahrávky bez ohledu na to, zda jsou v analogovém nebo digitálním formátu. Kód ISRC se nepřiděluje zvukovým a audiovizuálním nosičům (např. kompaktním diskům nebo videokazetám). Audiovizuální nahrávky jiné než hudební videonahrávky vyrobené spolu se zvukovou nahrávkou jsou vyloučeny z předmětu této normy. Takovým audiovizuálním nahrávkám by mělo být přiděleno Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN) v souladu s ISO 15706.