NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3864-3 (018011)

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách.

NORMA vydána dne 1.12.2012

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 3864-3
: 018011
: 91752
: 1.12.2012
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3864-3 (018011):

Tato část ISO 3864 uvádí zásady, kritéria a pokyny pro navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách, definovaných v ISO 3864-1, a prvků bezpečnostních značek na bezpečnostních štítcích výrobků, definovaných v ISO 3864-2