NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3767-3 (470050)

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje.

NORMA vydána dne 1.1.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 3767-3
: 470050
: 503994
: 1.1.2018
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3767-3 (470050):

Tento dokument normalizuje značky pro použití na ovládačích obsluhy a jiných sdělovačích motorových žacích a zahradních strojů. POZNÁMKA 1: ISO 3767-1 zahrnuje všeobecné značky pro zemědělské traktory a stroje, lesnické stroje, motorové žací a zahradní stroje. ISO 3767-2 zahrnuje značky pro zemědělské traktory a stroje. ISO 3767-4 zahrnuje značky pro lesnické stroje. ISO 3767-5 zahrnuje značky pro ruční přenosné lesnické stroje. POZNÁMKA 2: ISO 7000 a IEC 60417 mohou být nápomocny pro další mezinárodně normalizované značky s možným vztahem k motorovým žacím a zahradním strojům