NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3738-1:2006/Z1 (420360)

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda.

NORMA vydána dne 1.11.2010

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN ISO 3738-1:2006/Z1
: 420360
: 87181
: Změna
: 1.11.2010
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN