NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 362-1 (011686)

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2010

Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN ISO 362-1
: 011686
: 85926
: NEPLATNÁ
: 1.5.2010
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN