NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3590 (204616)

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Vřeteníky.

NORMA vydána dne 1.2.1993

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 3590
: 204616
: 28550
: 1.2.1993
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN