NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3534-3 (010216)

Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů.

NORMA vydána dne 1.12.2019

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN ISO 3534-3
: 010216
: 508617
: 1.12.2019
: 94
: 313 g (0.69 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3534-3 (010216):

Tato část ISO 3534 definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů a lze ji použít při navrhování dalších mezinárodních norem. Konkrétněji definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů s jednorozměrnou a spojitou odezvou, jejíž střední hodnota je lineární funkcí parametrů. Z hlediska statistické analýzy jsou termíny založeny na předpokladu, že chybový člen má normální rozdělení s konstantním rozptylem