NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3534-1 (010216)

Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti.

NORMA vydána dne 1.4.2010

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO 3534-1
: 010216
: 85042
: 1.4.2010
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3534-1 (010216):

Norma obsahuje termíny a definice základním pojmů z oblasti matematické statistiky a počtu pravděpodobnosti. Většina definic je doplněna vysvětlujícími poznámkami nebo příklady. Pro některé termíny norma zavádí doporučené značení. Informativní přílohy obsahují diagramy, které názorně ukazují vzájemné vztahy mezi definovanými pojmy