NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3511-4 (013620)

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce.

NORMA vydána dne 1.12.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 3511-4
: 013620
: 74744
: 1.12.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3511-4 (013620):

Tento dokument specifikuje značky ke znázorňování funkcí řídicích počítačů nebo sdílených zobrazovacích/řídicích funkcí v oboru měření a řízení technologických procesů. Těmito značkami lze jednoduše znázornit a označit funkce přístrojů, řídicích počítačů a sdílené zobrazovací/řídicí funkce nebo jejich kombinace.