NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3511-1 (013620)

Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky.

NORMA vydána dne 1.12.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 3511-1
: 013620
: 74742
: 1.12.2005
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3511-1 (013620):

Tento dokument specifikuje základní požadavky na soustavu značek, které se používají pro znázornění základních funkcí měřicích a řídicích přístrojů ve vztahu k technologickému zařízení, se kterým funkčně souvisí.