NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3310-1 (259610)

Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny.

NORMA vydána dne 1.7.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 3310-1
: 259610
: 76270
: 1.7.2006
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3310-1 (259610):

Tato norma stanovuje technické požadavky a odpovídající zkušební metody pro zkušební síta z kovové tkaniny. Platí pro zkušební síta, která mají velikosti otvorů od 125 mm do 20 _m v souladu s ČSN ISO 565. Přesnost zkušebního prosévání závisí na přesnosti rozměrů otvorů zkušebního síta, proto je považováno za nezbytné dodržovat co nejmenší mezní úchylky velikosti otvorů v kovových tkaninách