NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 31022 (010353)

Management rizik - Směrnice pro management právních rizik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 31022
: 010353
: 511617
: 1.12.2020
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 31022 (010353):

Tento dokument poskytuje směrnice pro zvládání specifických výzev právních rizik, kterým čelí organizace, jako doplňkový dokument k ISO 31000. Použití těchto směrnic lze přizpůsobit jakékoli organizaci a jejímu kontextu. Tento dokument poskytuje společný přístup k managementu právních rizik a není specifický ani pro průmysl, ani pro sektory