NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 31000 (010351)

Management rizik - Směrnice.

NORMA vydána dne 1.12.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 31000
: 010351
: 505890
: 1.12.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 31000 (010351):

Tento dokument poskytuje směrnice pro řízení rizik, kterým jsou organizace vystaveny. Aplikování těchto směrnic může být přizpůsobeno pro jakoukoli organizaci a její kontext. Tento dokument poskytuje společný přístup pro řízení jakéhokoliv typu rizika a není specifický ani pro průmysl, ani pro sektory. Tento dokument lze využívat po celou dobu života organizace a může se použít na jakoukoliv činnost, včetně rozhodování na všech úrovních