NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 31-4 (011300)

Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo.

NORMA vydána dne 1.12.1994

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 31-4
: 011300
: 17167
: NEPLATNÁ
: 1.12.1994
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN