NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3087 (441570)

Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce.

NORMA vydána dne 1.4.2015

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 3087
: 441570
: 96877
: 1.4.2015
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 3087 (441570):

V mezinárodním měřítku se obchoduje se značnými tonážemi železné rudy a malé chyby v měření obsahu vlhkosti [hmotnostní podíl (%)] dodávky mají významný vliv na komerční transakce. Správné stanovení obsahu vlhkosti dodávky je proto důležitou záležitostí jak pro kupujícího tak i pro prodávajícího. Tato norma řeší metodu a postupy správného stanovení obsahu vlhkosti v železných rudách. Metoda popisována normou je použitelná na všechny železné rudy, ať už jsou přírodní nebo upravené. Odebraný zkušební podíl se vysuší na vzduchu při 105 °C na konstantní hmotnost a měří se hmotnostní ztráta. Vyjádří se obsah vlhkosti jako hmotnostní ztráta vzhledem k původní hmotnosti vzorku jako hmotnostní podíl (%)