NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 30401 (010361)

Systémy managementu znalostí - Požadavky.

NORMA vydána dne 1.7.2019

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 30401
: 010361
: 507799
: 1.7.2019
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 30401 (010361):

stanovuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytváření, implementaci, přezkoumávání a zlepšování efektivního systému managementu znalostí v organizacích. Všechny požadavky dokumentu jsou aplikovatelné v jakékoli organizaci, bez ohledu na její typ nebo velikost nebo produkty a služby, které poskytuje