NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 3019-3 (119317)

Hydraulika. Hydrogenerátory a hydromotory. Rozměry a identifikační kód montážních přírub a konců hřídelů. Část 3: Mnohoúhelníkové příruby (včetně kruhových).

NORMA vydána dne 1.3.1994

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 3019-3
: 119317
: 16004
: NEPLATNÁ
: 1.3.1994
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN