NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 29821 (011464)

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Obecné pokyny, postupy a validace.

NORMA vydána dne 1.11.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 29821
: 011464
: 506058
: 1.11.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 29821 (011464):

Tento dokument - poskytuje návody pro nastavení kritérií hodnocení závažnosti anomálií zjištěných ultrazvukem šířeným vzduchem (AB) a vedeným konstrukcí (SB), - popisuje metody a požadavky na provádění ultrazvukového zkoušení strojů, včetně bezpečnostních doporučení a zdrojů chyb, a - poskytuje informace týkající se interpretace dat, kritérií hodnocení a podávání zpráv