NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 28640 (010245)

Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení.

NORMA vydána dne 1.10.2017

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 28640
: 010245
: 501979
: 1.10.2017
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 28640 (010245):

Tato mezinárodní norma stanovuje metody generování rovnoměrně a nerovnoměrně rozdělených náhodných čísel, určených pro simulace metodou Monte Carlo. Nejsou zahrnuty kryptografické metody generování náhodných čísel. Tuto mezinárodní normu mohou požívat zejména - výzkumníci, provozní inženýři nebo experti v oblasti řízení provozu, kteří používají statistickou simulaci; - statistici, kteří potřebují randomizaci v souvislosti s metodami statistického řízení kvality, se statistickým navrhováním experimentů nebo s výběrovými šetřeními; - matematici v oblasti aplikované matematiky, kteří navrhují složité optimalizační postupy vyžadující použití metod Monte Carlo; - programátoři, kteří implementují algoritmy pro generování náhodných čísel z daných rozdělení