NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2859-3 (010261)

Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka.

NORMA vydána dne 1.8.2006

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 2859-3
: 010261
: 76459
: 1.8.2006
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 2859-3 (010261):

stanovuje obecné postupy občasné přejímky pro přejímací kontrolu srovnáváním. Záměrem těchto postupů je poskytnout způsob snížení rozsahu kontrol na produktech vysoké jakosti předkládaných dodavatelem, který má uspokojivý systém prokazování jakosti a účinnou regulaci jakosti. Snížení rozsahu kontrolních prací se dosahuje náhodným stanovením - při určité pravděpodobnosti - zda dávka předložená ke kontrole bude přijata bez kontroly. Tento postup rozšiřuje princip náhodného odběru jednotek zahrnutých do výběru použitý již v ISO 2859-1 na náhodný odběr dávek. Občasná přejímka popsaná v ČSN ISO 2859-3 je použitelná, ale ne pouze omezena, na kontrolu - konečných jednotek jako jsou hotové produkty nebo montážní podskupiny, - komponent a surovin, a - materiálů v procesu