NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2859-3 (010261)

Statistické přejímky srovnáváním. Část 3: Občasná přejímka.

NORMA vydána dne 1.11.1993

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 2859-3
: 010261
: 28848
: NEPLATNÁ
: 1.11.1993
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN