NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2854 (010234)

Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů.

NORMA vydána dne 1.10.1994

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 2854
: 010234
: 16530
: 1.10.1994
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 2854 (010234):

Norma obsahuje ISO 2854:1976. Tato norma je jednou z řady norem vypracovaných technickou komisí ISO/TC 69 věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady norem je podat správnou interpretaci statistik vypočtených z daných údajů a tím vytvořit předpoklad pro správné použití získaných výsledků při zkoušení, při různých průmyslových, zemědělských a jiných aplikacích statistických metod a při aplikacích jiných norem ISO a IEC, které tyto normy o statistických metodách využívají. ČSN ISO 2854 (01 0234) byla vydána v říjnu 1994