NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2773-2 (200319)

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 2: Zkoušky pracovní přesnosti.

NORMA vydána dne 1.1.1994

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 2773-2
: 200319
: 15206
: 1.1.1994
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN