NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2772-2 (200318)

Přejímací podmínky svislých vrtaček stojanových. Zkoušky přesnosti. Část 2: Zkoušky pracovní přesnosti.

NORMA vydána dne 1.12.1993

Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 2772-2
: 200318
: 15196
: NEPLATNÁ
: 1.12.1993
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN