NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 26101 (011644)

Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole.

NORMA vydána dne 1.10.2012

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 26101
: 011644
: 91290
: NEPLATNÁ
: 1.10.2012
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN