NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 261 (014008)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled.

NORMA vydána dne 1.8.2000

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN ISO 261
: 014008
: 59623
: 1.8.2000
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 261 (014008):

Tato mezinárodní norma stanoví přehled jmenovitých průměrů závitů ISO pro všeobecné použití a jim přiřazených roztečí hrubých a jemných. Zároveň stanoví vzájemné přiřazení největšího jmenovitého průměru závitu a jemu přiřazené rozteče.