NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2602 (010231)

Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval.

NORMA vydána dne 1.4.1993

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 2602
: 010231
: 28636
: 1.4.1993
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 2602 (010231):

Norma obsahuje ISO 2602:1980. Stanovuje způsob statistického zpracování výsledků zkoušek potřebný k výpočtu konfidenčního intervalu pro průměr souboru. ČSN ISO 2602 (01 0231) byla vydána v dubnu 1993