NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 254 (260400)

Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení.

NORMA vydána dne 1.1.2013

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 254
: 260400
: 92033
: 1.1.2013
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 254 (260400):

Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky kvality, které jsou společné všem přenosovým řemenicím. Stanoví specifikované úrovně kvality na provedení a vyvážení přenosových řemenic a zkušebních řemenic. Tato mezinárodní norma je použitelná na přenosové řemenice pro klínové řemeny, drážkované klínové řemeny, ploché nebo synchronní řemeny, není použitelná na ty řemenice pro měnitelnou rychlost pohonu, které mají jednu nebo více pohyblivých přírub. Další charakteristiky přenosových řemenic mohou být nalezeny v příslušných mezinárodních normách