NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 24535 (018345)

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 24535
: 018345
: 81776
: 1.9.2008
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 24535 (018345):

Tato norma podporuje jednoduché systémy pro "základní elektronickou registrační identifikaci" ("základní ERI") pro použití v inteligentních silničně dopravních aplikacích. Tato "základní ERI" norma specifikuje: "specifikaci jedinečného identifikátoru vozidla (pomocí mezinárodně standardního nebo nestandardního datového konceptu), "funkční možnosti "základní ERI", volitelné pro různé aplikace "základní ERI"; "minimální požadavky na datovou interoperabilitu mezi základními elektronickými registračními visačkami (ERT) a elektronickými čtečkami registrace (ERR). Tato norma navíc umožňuje, ale nevyžaduje, uložení dat o vozidlech pro jedinečný identifikátor vozidla, je konzistentní s architekturou ERI specifikovanou v ISO/TS 24534-1 a s datovou koncepcí specifikovanou v ISO/TS 24534-3, ale nemusí nutně spolupracovat s mocnějšími a "plně vybavenými" komunikačními systémy ERI speci-fikovanými v ISO/TS 24534-4 nebo ISO/TS 24534-5. Specifikuje "základní ERI" systém s bezpečností adekvátní pro informace, které= jsou nyní k dispozici manuálně (jako je registrační značka (SPZ) a/nebo VIN data) ale neznamená to, že poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti požadované pro některé administrativní potřeby. Systémy vyžadující vyšší zabezpečení se mají řídit příslušnými částmi ISO/TS 24534. Přestože to není součástí této normy, použité technologie podporující tuto normu mohou umožnit další nestandardní bezpečnostní opatření, která se budou doplňovat pro specifické aplikace. POZNÁMKA: "Základní ERI" systém implikuje používání základního ERT. Dotazovače mohou nebo nemusejí podporovat jak ISO/TS 24534-4 tak ISO/TS 24534-5 a tuto normu, přičemž toto bude komerční a nikoliv normalizační rozhodnutí.. Rozsah této normy je omezen na: "požadavek na používání standardního radiového rozhraní s veřejně dostupnými protokoly "používání datových konceptů konzistentních s ISO/TS 24534-3 "možnost dalšího použití privátních datových konceptů