NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 23601 (018017)

Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.

NORMA vydána dne 1.6.2021

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 23601
: 018017
: 512429
: 1.6.2021
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 23601 (018017):

Tento dokument stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné služby obyvatel/uživatelů. Tyto plány mohou být také použity zásahovými jednotkami v případě nouze. Využití těchto plánů je zamýšleno k označování ve veřejných prostorách a na pracovištích. Tento dokument nezahrnuje plány používané externími bezpečnostními službami, ani podrobné odborné technické výkresy pro specialisty