NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 23529 (621401)

Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 23529
: 621401
: 502795
: 1.7.2017
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 23529 (621401):

Tento dokument specifikuje obecné postupy pro přípravu, měření, označování, skladování a kondicionování pryžových zkušebních těles pro fyzikální zkoušky specifikované v jiných mezinárodních normách, a stanovuje přednostně používané podmínky během zkoušek. Norma nezahrnuje speciální podmínky pro určitou zkoušku nebo materiál, simulaci zvláštního klimatického prostředí, ani speciální požadavky na zkoušení celých výrobků. Tento dokument také specifikuje požadavky na časový interval mezi zhotovením a zkoušením zkušebních těles a výrobků z pryže. Tyto požadavky jsou nutné pro získání srovnatelných výsledků zkoušky a minimalizaci neshod mezi odběratelem a dodavatelem