NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 230-10 (200300)

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN ISO 230-10
: 200300
: 509440
: 1.1.2020
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 230-10 (200300):

Tato část ISO 230 specifikuje zkušební postupy pro vyhodnocení měřicích vlastností kontaktních snímacích systémů (použitých v samostatných bodech ve snímacím režimu) integrovaných s číslicově řízeným obráběcím strojem. Nezahrnuje další typy snímacích systémů, jako systémy používající skenovací režimy nebo bezkontaktní snímací systémy. Vyhodnocení vlastností obráběcího stroje, použitého jako souřadnicový měřicí stroj (CMM), je mimo předmět normy této části ISO 230. Vyhodnocování takových vlastností zahrnuje záležitosti sledování problémů, je silně ovlivněno geometrickou přesností obráběcího stroje a může být dále ke zkouškám snímacího systému obráběcího stroje specifikovaných v této části ISO 230, vyhodnocena podle ISO 10360-2 a ISO 10360-5. Číslicově řízené obráběcí stroje mohou používat kontaktní snímací systémy v aplikacích procesu obrábění jako například: - identifikaci, že byl založen správný obrobek před obráběním, - umístění a/nebo vyrovnání obrobku, - měření obrobku po obrábění, dokud je ještě na stroji, - měření polohy a orientace rotačních os obráběcího stroje, - měření a nastavení řezného nástroje (poloměr, délku a přesazení nástroje), a - detekci zlomení nástroje. POZNÁMKA 1 - Tato část ISO 230 je zaměřena na obráběcí centra, ale je uvažováno, že ostatní typy strojů, například soustružnická a brousicí centra budou zahrnuta do budoucí revize této části ISO 230. POZNÁMKA 2 - Tato část ISO 230 nezahrnuje bezkontaktní typy sond (např. optické sondy) nebo skenovací sondy, ale je uvažováno, že budou zahrnuty do budoucí revize této části ISO 230