NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 22514-7 (010277)

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření.

NORMA vydána dne 1.7.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN ISO 22514-7
: 010277
: 94809
: 1.7.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 22514-7 (010277):

Tato část ISO 22514 definuje postup validace měřicího systému a procesu měření aby se potvrdilo, zda daný proces měření vyhovuje požadavkům pro určitou měřicí úlohu s doporučením přejímacích kritérií. Kritéria pro přijetí jsou definována jako ukazatel způsobilosti (CMS) nebo jako reciproká hodnota ukazatele způsobilosti procesu (QMS)