NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 22514-3 (010277)

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech.

NORMA vydána dne 1.4.2010

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 22514-3
: 010277
: 85069
: 1.4.2010
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 22514-3 (010277):

Tato část ISO 22514 má sloužit jako návod pro situace, kdy je nutno pomocí studie stanovit, zda je například výstup ze stroje přijatelný podle daných kritérií. Takové situace jsou běžné v strojírenství, kdy je studie součástí přejímací zkoušky. Takové studie lze využít i k diagnostice současné výkonnosti stroje, nebo při řešení problémů. Popsaná metoda je velmi univerzální a byla použita v mnoha situacích