NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 22514-1 (010277)

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 1: Obecné principy a pojmy.

NORMA vydána dne 1.5.2012

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 22514-1
: 010277
: 90008
: NEPLATNÁ
: 1.5.2012
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN