NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21940-32 (011449)

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol.

NORMA vydána dne 1.9.2012

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 21940-32
: 011449
: 91444
: 1.9.2012
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 21940-32 (011449):

Tato část ISO 21940 stanovuje jedinou metodu pro vyvažování jednotlivých částí rotorové sestavy (hřídelů a kol) spojovaných pery. Tím je zajištěna slučitelnost všech vyvážených částí v tom smyslu, že smontovaná rotorová sestava vyhovuje toleranci vyvážení a/nebo limitu vibrací celku. Tato část ISO 21940 platí pro rotory vyvažované na vyvažovacích strojích, ve vlastních ložiskách nebo in situ. Uvedenou metodu zohlednění per lze také použít při měření zbytkové nevyváženosti a/nebo vibrací rotorů s drážkami pro pero před montáží kol