NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21940-13 (011449)

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ.

NORMA vydána dne 1.9.2012

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 21940-13
: 011449
: 91464
: 1.9.2012
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 21940-13 (011449):

Tato část ISO 21940 stanovuje postupy, kterými je třeba se řídit při vyvažování středních a velkých rotorů instalovaných na místě provozu ve vlastních ložiskách. Věnuje se podmínkám, za nichž je vhodné přistoupit k vyvažování in situ, dále se zabývá potřebným přístrojovým vybavením, bezpečnostními souvislostmi a požadavky na zpracování protokolu a uchování záznamů. Tuto část ISO 21940 lze použít jako základ pro smlouvu na vyvážení in situ.