NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21940-11 (011449)

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu.

NORMA vydána dne 1.9.2017

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 21940-11
: 011449
: 503236
: 1.9.2017
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 21940-11 (011449):

Tento dokument uvádí postupy a tolerance nevyváženosti pro vyvažování rotorů v tuhém stavu. Stanovuje: a) velikost přípustného zbytkového nevývažku, b) potřebný počet korekčních rovin, c) rozvržení přípustného zbytkového nevývažku do tolerančních rovin, d) jak zohlednit chyby při procesu vyvažování. POZNÁMKA: Podrobné pojednání o odhadu chyb při vyvažování je uvedeno v ISO 21940-14. Základy vyvažování rotoru jsou obsaženy v ISO 19499, která poskytuje úvod do vyvažování. Tento dokument se netýká vyvažování rotorů v pružném stavu. Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu jsou uvedeny v ISO 21940-12