NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21502 (010346)

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu.

NORMA vydána dne 1.9.2021

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO 21502
: 010346
: 513076
: 1.9.2021
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 21502 (010346):

Tento dokument poskytuje směrnice pro management projektu. Je vhodný pro jakoukoliv organizaci, včetně veřejné, soukromé a charitativní, stejně jako pro jakýkoliv typ projektu, bez ohledu na účel, přístupy k realizaci, použitý model životního cyklu, složitost, velikost, náklady nebo dobu trvání. Poskytuje rovněž popisy postupů na vysoké úrovni, které jsou považovány za dobře fungující a přinášející dobré výsledky v kontextu managementu projektů. Dokument neposkytuje návod k managementu programů nebo portfolií. Témata týkající se obecného managementu jsou řešena pouze v rámci kontextu managementu projektů