NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 215 (010147)

Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací.

NORMA vydána dne 1.6.2001

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN ISO 215
: 010147
: 61047
: 1.6.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 215 (010147):

Tato mezinárodní norma stanoví pravidla zpracování a formální úpravy příspěvků do odborných časopisů a podobných seriálových publikací. Nemusí se podle ní řídit příspěvky do sborníků konferenčních materiálů a podobných sbírkových děl