NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21219-6 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 6: Kontejner pro management zpráv (TPEG2-MMC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN ISO 21219-6
: 018259
: 509459
: 1.2.2020
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 21219-6 (018259):

Tato norma stanoví kontejner pro management zpráv MMC, který potřebují všechny ostatní aplikace TPEG k poskytnutí informací klientskému zařízení o způsobu nakládání se zprávou (její částí). MMC obsahuje informace umožňující dekodéru správně pracovat se zprávou, skládat ji z částí, aktualizovat, prezentovat uživateli. MMC obsahuje mimo jiné identifikátor zprávy, časovou platnost a verze všech částí zprávy