NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21219-4 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 21219-4
: 018259
: 509411
: 1.1.2020
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 21219-4 (018259):

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XM