NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21219-2 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN ISO 21219-2
: 018259
: 509410
: 1.1.2020
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 21219-2 (018259):

Tato norma stanoví pravidla pro vytváření UML modelů pro popis TPEG aplikací (určité oblasti dopravních informací, např. dojezdové doby). Určuje, které části popisu UML je vhodné/možné použít a které nikoliv. Zároveň stanoví jak vytvořit základní části specifikace TPEG popisující TPEG aplikace v UML a jak z modelů UML polo-automaticky odvozovat platformě závislé (XML a binární) části specifikace aplikací TPEG