NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21219-18 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 18: Aplikace pro informace o stavu dopravního proudu a jeho predikci (TPEG2-TFP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN ISO 21219-18
: 018259
: 509460
: 1.2.2020
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 21219-18 (018259):

Tato norma definuje aplikaci TPEG TFP "informace o stavu dopravního proudu a jeho predikci". Ta umožňuje distribuovat informace o stavu dopravy a dopravních excesech pro předem definovanou skupinu poloh. Tato předem definovaná skupina poloh je vysílána v samostatných zprávách s nižší frekvencí než zprávy s aktuálními stavy dopravy. Nejedná se tedy o klasickou předdefinovanou skupinu poloh sdílenou offline mezi poskytovatelem a odběratelem. Intenzitu dopravy je zde možné popsat několika způsoby odkazujícími na budoucí stav. Informace o stavu provozu jsou poskytovány několika způsoby od stavu na úseku, přes časové "řezy" sledů stavů na úseku až po spojitý diagram dráha/čas obsahující polygonové vyjádření stavů. Informace o provozu jsou poskytovány pomocí různých kanálů, přednostně digitálního vysílání a internetových technologií. TPEG ve verzi 2 je navržen jako platformě nezávislý (odvozuje se od UML modelu) a umožňuje různé popisy lokace