NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 21148 (681555)

Kosmetika - Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování.

NORMA vydána dne 1.12.2008

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN ISO 21148
: 681555
: 82471
: NEPLATNÁ
: 1.12.2008
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN