NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 20712-1 (018023)

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech.

NORMA vydána dne 1.8.2009

Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN ISO 20712-1
: 018023
: 83843
: NEPLATNÁ
: 1.8.2009
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN