NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 20669 (015052)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy.

NORMA vydána dne 1.5.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN ISO 20669
: 015052
: 504883
: 1.5.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 20669 (015052):

Tento dokument specifikuje zkušební techniku pulzních vířivých proudů (PEC), která se používá k měření tloušťky feromagnetických kovových součástí s nebo bez přítomnosti povlaku, izolace a oplechování. Tento dokument se vztahuje na zkoušení provozních součástí vyrobených z uhlíkové oceli a nízkolegované oceli při teplotě -100 °C až 500 °C (teplota měřená na povrchu kovu). Rozsah tloušťky stěn součástí je od 3 mm do 65 mm a rozsah tloušťky povlaků je od 0 mm do 200 mm. Zkoušené součásti rovněž zahrnují potrubí o průměru větším než 50 mm. Technika popsaná v tomto dokumentu je citlivá na geometrii součásti a aplikace techniky na součásti mimo její rozsah bude mít za následek nepředvídatelnou nepřesnost. Tento dokument se nevztahuje na detekci trhlin a lokálních úbytků kovů způsobených bodovou korozí (pitting). Tento dokument nestanovuje kritéria pro hodnocení. Kritéria pro hodnocení musí být specifikována dohodou mezi jednotlivými smluvními stranami