NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ISO 2041 (011400)

Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník.

NORMA vydána dne 1.10.2010

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN ISO 2041
: 011400
: 86808
: 1.10.2010
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN ISO 2041 (011400):

Tato mezinárodní norma definuje specifické termíny a výrazy pro obory vibrací, rázů a monitorování stavu. Toto druhé vydání ČSN ISO 2041 odráží technické pokroky a zpřesnění termínů používaných v předchozí verzi. Jako taková norma zahrnuje přesnější definice některých termínů, které odrážejí změny v přijatém významu. Začleněny jsou nové termíny, které byly vyvolány technickými změnami (primárně v oblastech zpracování signálů, monitorování stavu a diagnostiky a prognostiky vibrací a rázů), a dosud běžně používané termíny